Pakkepost, patient tilfredshed og arbejdsmiljø

af | 7. juli 2023

Som man spørger får man svar.

Hvor tilfreds er du og vil du anbefale os til andre?

Vi bliver inviteret og bombarderet med beskeder om at deltage og give vores mening til kende.

Evaluere og give feed-back.

Uanset om det drejer sig om returnering af pakkepost eller være patient, bliver vi bedt om at fortælle om, hvordan vi har oplevet det.

Jeg har ret “friske” erindringer om begge dele, og et giver anledning til mine refleksioner.

For er det ikke godt, at vi bliver taget seriøst som forbrugere og patienter?

Det viser, at der er nogle der bekymrer sig om os, og ønsker os det bedste i begge roller. Roller som er meget forskellige.

Og den dybere mening er vel, at pakkeposten og hospitalet ønsker at blive bedre og lære af de indhentede erfaringer og den givne feed-back.

Ikke nemt at svare ærligt – så det vigtige kommer frem.

Jeg har begge gange ikke kunnet svare, som jeg ønsker, og det betyder at modtagerne ikke får reelle og ærlige svar. For det er der ikke plads til. Det giver spørgsmålene ikke mulighed for.

Nu ønsker jeg ikke at være et brokkehoved, og begge dele er jo endt godt.

Pakke kom godt afsted, og det vigtigste: Jeg blev “godt” opereret.

Så jeg ender med at svare, så jeg fremtræder som en yderst tilfreds patient, og det tæller alt sammen i statistikkerne.

Det med pakkeposten er en mindre, men sjov og lidt grotesk oplevelse, som strækker sig over 8 dage!

Da jeg endelig finder et sted, hvor pakken kunne returneres til Finland, var det et sted med en vis service (som jeg gerne roser). Forinden havde pakken været et par steder, og jeg fik kontakt til kundeservice, for at få råd og vejledning.

“Undskyld” sagde den venlige kvinde på kundecenteret. Men er Løkken en ø – og ligger Grenå i nærheden af Løkken? Never mind.

Pakken kom afsted, og jeg ender med at give en positiv anmeldelse, for jeg kan ikke svare dækkende for oplevelsen.

Patient oplevelsen er den vigtigste. Om mine erfaringer som ny-opereret. Ud fra mine besvarelser fremstår jeg som en yderst tilfreds patient, der vil anbefale stedet til andre. Og jeg ER tilfreds og taknemlig.

Under indlæggelsen er der ting og forhold, som jeg som patient klart kunne foreslå. Små ændringer, der ikke koster noget, der ville gøre opholdet bedre og tryggere og give afdelingen brugbar og tænker jeg, værdifuld viden.

Den mulighed for dygtiggørelse misser de!

Om anonymitet

Jeg går ud fra at undersøgelsen fra hospitalet er anonym. Hvis ikke ændrer det ikke noget for mig, men det er en faktor, der kan have betydning.

Vi deltager alle i tilfredsheds undersøgelser, som forbrugere, som patienter og som ansatte i sundhedssektoren. Det kan være i besvarelsen af APV (arbejdsplads-vurdering) og ved deltagelse af f.ex arbejdsmiljø undersøgelser.

Selv om det i udgangspunktet er anonymt, har jeg mødt yngre lægekollegaer, der ikke evaluerer ærligt om, hvad de oplever (af hensyn til karrieremuligheder) og hvad de ønsker, at frygt for at blive “genkendt”. Og udstillet som besværlige, brokkende eller svage.

Jeg kender en kollega, er ikke afleverede sin APV, fordi hun ikke havde positive erfaringer fra afdelingen. Tværtimod.
Hun blev afkrævet en forklaring, og det blev opfattet mistænkeligt, at hun ikke ønskede at svare.

Jeg turde slet ikke udfylde APV. Der var 1-2 andre Yngre læger, der havde skrevet at de blev mobbet på afdelingen. Den uddannelsesansvarlige overlæge troede selvfølgelig at den ene var mig. Så hun undrede sig meget, da jeg sagde at jeg ikke havde udfyldt APV af frygt for konsekvenserne.

En aktuel sag fra Gødstrup Hospital omhandler det samme.
En anonym undersøgelse om trivsel og tillid til ledelsen blev fulgt op af en henvendelse til de sygeplejersker, der havde udtryk kritik af forholdet mellem ansatte og ledelse. De fik tilbudt et møde med ledelsen med punktet på dagsordenen.


Jeg forstår godt, hvis sygeplejerskerne føler sig udsat for ubehagelig opmærksomhed.

Hvad bliver undersøgelserne brugt til?

Hvor mange tilfredshedsundersøgelser har du selv besvaret som patient, hvor du har haft mulighed for at give udtryk for det vigtigste for DIG i forløbet?

Eller hvor mange arbejdsmiljø undersøgelser har du deltaget i, som har haft positive og/eller negative konsekvenser for din hverdag?

Altså, som bliver brugt til at ændre forholdene til bedre?

For det er vel sådan, de er tiltænkt.