KONTAKT

Grethe Harboe
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig:

+45 40513843

gh@laegensstol.dk

Behandling af private og personlige oplysninger

Når du kommunikerer med Grethe Harbo via denne hjemmeside – eksempelvis når du tilmelder dig et webinar eller bruger en kontaktformular – samler jeg en række personoplysninger om dig.

Eksempelvis dit navn og din emailadresse.

Du bedes være opmærksom på ikke at bruge hjemmesidens formularer til at formidle personlige og/eller personfølsomme oplysninger. Sådanne kan vi dele via telefon og samtaler og de bliver ikke optaget, gemt eller formidlet til andre.

I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan jeg behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om i det omfang det er relevant):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr.,

Jeg indsamler, behandler og gemmer ikke følsomme personoplysninger.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Emailmarketing
  • Fakturering for serviceydelser
  • Almindelig kommunikation

Frivillighed

Jeg indsamler udelukkende personoplysninger, du frivilligt giver mig.
Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for at kunne levere bestemte ydelser til dig (webinar, kursus, samtaler, nyhedsbreve) vil dine almindelige personoplysninger blive delt med følgende:

  • MailChimp (emailmarketing)
  • Webinarjam (webinarer)

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de førnævnte formål.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder. Herunder ret til indsigt i personoplysninger og ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.