Hør andres oplevelser

Anbefalinger fra andre

Hør hvad andre har at sige om Grethe Harbo og om online forløb, kurser for læger, 1:1 VIP forløb, online og fysiske foredrag mm.

Hør andres oplevelser

Anbefalinger fra andre

Hør hvad andre har at sige om 10 ugers online forløb, kurser for læger, 1:1 VIP COACHINGFORLØB, online foredrag mm.

Om Grethe

Grethe Harbo har gennemført et protreptisk undervisningsforløb hos mig fra 2019 til
2020. Hun har i denne proces mere end indfriet mine forventninger til en kommende
protreptiker.

Dette skyldes både Grethes klare, analytiske talent og hendes dybe menneskeforståelse.

Grethes mangeårige praksis som læge spiller naturligvis en rolle her, men hendes naturgivne empati og menneskelige velvilje er ikke mindre afgørende.

Disse centrale, eksistentielle kapaciteter udgør en perfekt basis for den konstellation, som skaber den protreptiske indstilling: Ordentlighed, åbenhed, fornemmelse for værdier, medmenneskelighed og medfølelse. Grethe dømmer ikke, og hendes forståelse går dybt.

Grethe Harbo har bevist sine evner til at føre det andet menneske ind i en refleksionsproces, der bringer det i forbindelse med de dybere lag af forestillinger, følelser og værdier, som udgør kernen i dets karakter.
Hun tænker dialogisk innovativt, suggestivt og indfølende og formår at lade det andet menneske møde sig selv – ikke mindst gennem de billeder, som det tænker i.

Grethe Harbo har taget det etymologiske perspektiv i protreptikken til sig, og har allerede nu trådt de første trin til udviklingen af et beredskab til at sætte ordet foran begrebet og opbygge sit eget reservoir af betydninger.

Grethe er her på forhånd godt hjulpen af sin uddannelse i kunstterapi og sin erfaring med dialogisk hjælp generelt, men hendes kunnen spænder videre end den empatiske vejledning.

Hun kan også inspirere den enkelte til at tage sin egen identitet op til fornyet overvejelse ved gennem samtalen at tilskynde og lede klienten mod den konkrete længsel efter at afdække dybere lag i sin egen personlighed. Dette kan Grethe, fordi det begrebs-analytiske tag ligger så godt for hende.

Hun har hurtigt tilegnet sig forståelsen for betydningen af ordenes liv i os, for deres kropslighed og kødelighed og nære forbindelse med begærets mange former, og for rigdommen og den magt til befrielse, der bor i deres historie.

Grethe Harbo har tillige den stærke etiske fundering, der giver hende evnen til hele
tiden at føle og følge sin egen indvirkning på klienten under samtalen. Hun formår at
give af sig selv og dermed skabe tryghed og symmetri.

Jeg kan uden forbehold anbefale enhver at søge mødet med den protreptiske praksis hos Grethe Harbo.

29. februar 2020

Ole Fogh Kirkeby, professor emeritus, Dr. Phil.

Jeg vil gerne fortælle, hvor taknemmelig jeg er for din  behandling, da du fjernede min søns mandler.

Da vi kom til forundersøgelse, var du imødekommende – virkede rolig og kompetent/sikker.

Vi havde øjenkontakt og jeg fik hurtigt tillid til dig.

Du stillede diagnosen og fortalte, at du selv ville operere min søn.

Det var så rart at have mødt dig og det hjalp mig da jeg forlod operationsstuen.

Jeg glemmer aldrig da du kom ud til mig lige efter operationen.

Hele din væremåde og omsorg for os begge.

Du havde samme ro/øjenkontakt, da du fortalte, at det var gået godt og han var på opvågning.

Bedste hilsner fra er taknemmelig mor.

– Edel Saaby Nielsen

Online forløb

Gik lettere og friere derfra

Jeg har sjældent mødt et menneske, der har så fine evner til at give lige præcis den hjælp, jeg havde brug for.

Med både nænsomhed og nysgerrighed gik du lige til sagens kerne. Du påduttede intet og “forurenede” ikke processen med forudindtagede meninger, men formåede så fint at hjælpe mig til indsigt.

Det var virkelig hjælpsomt for sådan en som mig, der hader at få besked på, hvad der er galt, og hvad jeg nu må gøre.

Elegant og præcist hjalp du mig til en selvindsigt, som var blind for mig – men meget vigtig for mig. Jeg gik meget lettere og friere derfra.

– Trine, 47 år

Fysiske forløb

En øjenåbner, der giver mod og glæde

Jeg har i løbet af de sidste måneder fået mere ro dagligt – både på mit arbejde og i mit privatliv.

Mindfulness og ro fungerer og virker godt på mig i min hverdag. Det giver en bedre søvn, og jeg får større overskud, hvor jeg bedre kan overskue de situationer, jeg før har mærket, der har presset mig.

Jeg føler selv, at jeg er blevet mere synlig som leder, både overfor de ansatte og ledelsen – og de har også bemærket det.

Som følge af forløbet hos Grethe Harbo, er jeg kommet i kontakt med dybere følelser. Det har været vigtigt for mig, og det har givet mig tillid og tryghed, så jeg har kunne drøfte svære forhold med de nærmeste i familien.

Jeg har fået en ny og større indsigt og erkendelse af forhold i mit privatliv – og det har lettet mig. Det har været en stor øjenåbner for mig, og det giver mig mod og glæde fremadrettet.

– Vibeke, leder, 58 år

Kurser for læger

Da jeg så dit opslag i ugeskriftet for 2 år siden, var jeg meget lagt nede i mit liv, især personligt, men dermed også arbejdsmæssigt. Kurset var for mig en redningsplanke, jeg havde intet at miste og alt at vinde, så derfor var jeg slet ikke nervøs ved begynde på et kursus, hvor man skulle gå i dybden. 

For mig har det været livsforandrende at komme i kontakt med ‘Lægens stol’.

Af forskellige grunde endte vi med kun at være få kursusdeltagere første gang, så det blev fra starten meget intenst. Det betyder også, at vi har opbygget en tryg og tæt relation, vi har netop afsluttet 5. kursus, og det bliver bedre og bedre. 

Når man skal ændre fundamentale ting, er der ingen quick fixes, det er den lange vej at gå, men det skaber forankring, at det foregår over tid.

Jeg har selvfølgelig funderet over, hvorfor det er så godt og er kommet frem til, at det er fordi, du har den alder, du har, og fordi du har en bred klinisk og ledelsesmæssig baggrund. Du ved præcis, hvor skoen trykker

For mig har forklaringer på de fysiologiske forandringer, der forgår i kroppen, været at stor betydning for at kunne udvise egen omsorg i hverdagen. Meditationsøvelserne er hjælpsomme, og når først man har fået dem ind i hverdagens rutiner, kan det mærkes, at de gør en stor forskel.

Jeg har før brugt penge på en erhvervspsykolog, uden at jeg kunne bruge det til så meget, men kurserne ved ‘Lægens stol’ er hver en krone værd.

– Anonym kvindelig læge fra Midtjylland 

Det er et så fantastisk dejligt og beroligende kursussted.

Vi bliver mødt og set af kursusledere og kollegaer, der har en fantastisk evne til at lytte, være empatiske og åbne overfor alle problemstillinger. De har stor fleksibilitet.

Ren nudging.

Vi bliver hjulpet til at lære at sætte grænser, både arbejdsmæssigt og privat.

Jeg kom med nogle udfordringer, nærmest som et isbjerg, og de blev langsomt delt op i små bidder.

– Anonym praktiserende speciallæge, Midtjylland.
Deltager på kurser 2020-21 ved Henne Mølle Å

1:1 VIP COACHINGFORLØB

Før Grethe var jeg angstpræget med natlige koldsveden, hjertebanken og total udmattelse, og det var svært at finde tid og overskud til egenomsorg i en meget presset hverdag. Derfor var det eneste rigtige at gøre; at investere i mig selv, tage situationen alvorligt – for igen kunne se noget positivt i livet som læge.

Grethe har lært mig at jeg og mit eget velbefindende er vigtigst. At mLæge, coach, foredragsholderan har et valg; siger man ja til noget – siger man nej til noget andet. 

Jeg er blevet bedre til at stoppe op, mærke efter og foretage mig formålsløse ting, uden at det giver dårlig samvittighed. For første gang lægger jeg mærke til at himlen er blå, at solen skinner og fuglerne kvider– det har været mind-blowing og livsbekræftende. Det har gjort en enorm forskel i både mit og min mands liv”.

Kontakt Grethe, hvis du er kørt sur i livet som læge. Med sin lægefaglige baggrund har Grethe både en solid faglig ballast og en masse personlige erfaringer, til hurtigt og nem at kunne forstå de problemstillinger man kommer med.

Jeg ved, helt ærligt, ikke hvor jeg havde været idag, havde jeg ikke taget afsted til hende.

Anonym læge på 40 år
(Anonym – fordi læger ikke bliver udstillet her)

Online foredrag

Jeg deltog i webinaret “Fra overlever til hel læge” med Speciallæge Grethe Harbo Andersen, fordi jeg var nysgerrig i fht hvilke tanker Grethe havde gjort sig om dette med at være overlever som læge og hvad hun selv havde gjort for at skabe bedre balance i sit eget liv.

Selv har jeg også haft flere perioder i mit lægeliv, hvor det handlede mere om overlevelse end om arbejdsglæde, så titlen vakte genklang. Som læger er vi rigtig gode til at tage vare på andre menneskers helbred og trivsel, men glemmer nogle gange at tage ansvar og omsorg for egen trivsel. Hvis dette mønster bliver permanent, risikerer vi at brænde ud.

Denne problemstilling får Grethe på inspirerende måde redegjort for i webinaret, hvor hun bruger sit eget lægeliv som udgangspunkt og eksempel.

Hun gør det på en ligetil og jordnær måde, som samtidig giver dig god mulighed for refleksion over, om der er noget, som du skal have kigget efter i sømmene i dit eget liv.

Webinaret var for mig en god mulighed for at stoppe op og reflektere over, om jeg var der i mit eget liv, hvor jeg ønskede at være og om der var behov for en justering.

Den efterfølgende coaching samtale var meget behagelig og givende. Grethe var god til at “diagnostisere” min problemstilling og sætte ord på denne. Jeg vil karakterisere Grethe som en meget menneskeklog samtalepartner.

Kvindelig anonym læge
(Anonym – fordi læger ikke bliver udstillet her)

Foredrag

Grethe er en eminent god taler, inddrager mange relevante cases og udsagn og dette med en fremragende humor som holder publikum aktiveret.

 Til Grethes foredrag gjorde hun brug af sine gode tegneegenskaber, hvilket fungerede rigtig godt til at fastholde nærværet og øge indlevelsesevnen”

 Det var super godt og interessant med de indlagte øvelser. Jeg kom fra hovedet ned i kroppen, og kom til at tænke nogle andre tanker end jeg plejer.

 Som medicinstuderende i slutningen af studiet er temaet højaktuelt og har gjort mig endnu mere bevidst om at øge fokus på at mærke og passe på mig selv i mit fremtidige lægeliv.

Grethe var imponerende dygtig til hele tiden at henvise til evidens og litteratur samt spændende bøger på dette felt – det øger troværdigheden, giver tyngde og giver lyst til at fordybe sig mere i den verden.

Mette Rod Christensen
Medicinstuderende, Formand for SAMS, Århus Universitet

Jeg har virkelig fået noget at tænke over efter at have hørt Grethe Harbos foredrag. Måske kan jeg undgå at blive sygemeldt med stress.

Lene, tilhører til foredrag