Omsorgen drukner i effektivitet på sygehuse

af | 28. februar 2022

Omsorgen forsvinder i sygehuses fokus på effektivitet

Et debat indlæg i de offentlig sundhedskanaler * skriver,  at der er RISIKO for ovenstående. Etisk råd er bekymret.

Med det kendskab jeg har til systemet, afdelinger og de sundhedsprofessionelle, der arbejder på sygehusene, tør jeg godt sige at det er et fakta.

Efter langvarig covid og sygeplejekonflikt har sundhedspolitikere fokus på at bragt ventelister ned, få fjernet “pukler” og få fat i flere “hænder”- som politikere udtaler det. Inklusiv sundhedsministeren.

Det er der ikke noget forkert i, men en ensidig fokusering på økonomi, rationaliseringer og effektiviseringer har en pris. Der er allerede en udbredt træthed  i systemet, og mange passionerede læger og sygeplejersker er desillusionerede.

Det påvirker i høj grad omsorgen.

For de sundhedsprofessionelle individuelt, og på afdelinger og hos ledelser. Det giver en dårligere behandling og omsorg for patienter. Det giver dårligere behandlings resultater – og i sidste ende prognose for patiener.

Der findes der evidens for bla.i den amerikanske bog “Compassionomics”. Omsorg er ikke bare et “blødt humanistisk ord” – men også et ord, der også dækker over “hård business/økonomi”. At det kan betale sig, at handle og behandle med omsorg!

Så i sidste ende, vil de de udelukkende effektiviserende incitamenter, der skulle være til at løse problemerne  på sygehuse, være med at forøge problemerne.

Både de menneskelige og de økonomiske. Hvis det hele drukner i fokus på bundlinjen.

Det forstår jeg godt Etisk råd finder betænkeligt.

Hvad med politikerne?

Vil politikere lytte?

Vi er nødt til at italesætte, hvordan “omsorgstilstanden” egentlig er i sundhedsvæsenet, og gøre det højt.

Blive ved med det -så højt, at politikere lytter og reflekterer. Der er håb for, at de kan tænke visionært og støtte nye tanker, der kan bane vej for nye handlinger.

Et øjeblik tilsidesætte de buzzord, der har fyldt i debatten. “Om patienten i centrum”. Nærmest som et mantra.

For når passionerede og dedikerede læger, sygeplejersker og ledere oplever “moralsk” stress, demotivation og desillusion, har det ikke kun store omkostninger for de enkelte (og det er slemt nok), men også for afdelinger, organisationer og patienter.

Det rammer patienter – uanset om de er i “centrum” eller ej.

Behandling handler om omsorg. Det ER omsorg. Behandlingsresultater afhænger af omsorgen. En ledelse, der motiverer er rettidig omsorg – der virker både nu og her og på den lange bane.

Politik skulle også gerne være omsorg og rettidig omhu  for samfundet og for hinanden.

Vil I høre mere?

Ovenstående er nogle af de emner jeg arbejder med konkret. Både i forhold til enkeltpersoner og i grupper, på afdelinger og sygehuse.

Har du lyst til at høre mere, om hvordan opmærksomhed på compassion og omsorg kan gøre en stor forskel i jeres afdeling. Både på ledelses, uddannelses og individniveau, så send en mail.

Jeg tilbyder oplæg, foredrag og workshop på jeres afdeling og sygehus.

Dagens debatindlæg jeg referer til:

*Etisk Råd: Omsorg drukner i effektivitet på sygehuse

Mangel på omsorg rammer både patienter og ansatte, fastslår Det Etiske Råd. Kræftafdeling i Vejle viser vejen.