Om Grethe Harbo

Jeg hedder Grethe Harbo og jeg er læge for dig, som også selv er læge, sygeplejerske eller leder i social- og sundhedssektoren.

Jeg lærer dig at finde balancen, så du undgår at brænde ud, selvom du BÅDE vil være dygtig og omsorgsfuld overfor dine patienter OG samtidig have overskud til dit eget liv.
Jeg lærer dig at gå fra overlever til hel læge eller sygeplejerske – hvor dine patienter ikke længere bare er et nummer i rækken.

Jeg hjælper dig der:

 • har faglig stolthed, men ikke længere både kan passe på dine patienter og dig selv.
 • har svært ved at se, hvordan du kan ændre noget i dit arbejdsliv, når presset hele tiden vokser
 • begynder at tvivle på, at du kan holde til det meget længere.
 • er utilfreds med dig selv, fordi du ikke kan leve op til dine ambitioner om at gøre en forskel for dine patienter.

Du har sikkert været presset eller utilfreds med dig selv længe. Ikke bare i arbejdslivet men også i privatlivet.

Jeg tilbyder personlige VIP mentorforløb, hvor vi arbejder 1:1 med at skabe et liv, hvor du igen oplever dig selv som et helt menneske. Et menneske, der både har overskud til patienter, til familien og til at du også selv kan leve et godt og berigende liv.

Som tidligere stressramt overlæge og praktiserende speciallæge er du i trygge hænder hos mig, når du er til konsultation i Lægens Stol.

Gennem mit mentorforløb guider jeg dig ind til din arbejdsglæde og din stolthed over igen at gøre en mærkbar forskel for dine patienter.

Den gennemgribende og evidensbaserede hjælp, du får i forløbet hos mig, finder du ingen andre steder.

 

Genkender du det her?

 

 • Det skal jo ikke gå ud over patienterne, at jeg har det dårligt, tænker du. Så derfor går du på arbejde, selvom du ikke burde.
 • Du vrisser ad lægesekretæren og dine kolleger, derhjemme er du også kort for hovedet og ikke særligt rar – og du ved det inderst inde godt. Men du har ikke energi til at ændre på det.
 • Du tager dig selv i at du egentlig ikke rigtig lytter helt efter, hvad patienten foran dig siger. Eller afslutter du konsultationen lidt for hurtigt. Fordi du har travlt.
 • Eller gør du ligesom jeg, der i en periode sneg mig ud på toilettet for at græde mellem konsultationerne. For selv i perioden lige efter at jeg mistede min mor og min søster, levede jeg stadig op til at: “Det skal aldrig gå ud over mine patienter!”.

Eller …

 • er du så udkørt, at du sover dårligt, spekulerer på, om du har lavet fejl i løbet af dagen og næsten ikke holder ud at høre på patienternes store og små bekymringer.
 • er du også nået grænsen for, hvor længe du vil nøjes med at overleve i dit job

Sådan havde jeg det.

Hvis du har det sådan nu, så læs min historie.

 

Bestil en gratis samtale og få en afklarende vurdering af din situation.

Grethe Harbo

Grethe Harbo

Læge, coach, foredragsholder

Du kan følge Grethe Harbos arbejde med at hjælpe læger og sygeplejersker fra stress til overskud, så patienter får en ordentlig og professionel behandling via sociale medier

Om Grethe Harbo

 • Jeg er handlingsorienteret og god til at se muligheder og løsninger
 • Jeg arbejder åbent og søgende, lyttende og konstruktivt
 • Jeg er engageret og ambitiøs, og jeg brænder for dét, jeg står for – uanset om det er i klinikken, der hjemme eller i tango-foreningen
 • Jeg vil gøre en forskel i verden, fra mit ståsted som læge, med mange års erfaringer fra både hospitals-sektoren og i speciallægepraksis

 

 

 

Faglige facts om Grethe Harbo

 • Speciallæge i øre-næse-halssygdomme, overlæge i 8 år, derefter praktiserende speciallæge
 • Mange års erfaring med patientkommunikation.
 • Deltaget i lægeforeningens forløb “Den vanskelige samtale”
 • Igennem mange år undervist læger og sygeplejersker på hospital og i praksissektor.
 • Undervist kommende speciallæger i næse bihulekirurgi, Århus universitet
 • Opstart, ombygning og etablering af speciallægeklinikker i Thisted og Nykøbing Mors
 • Daglig ledelse af drift og ansvar for personaleledelse og udvikling for 12 ansatte igennem 15 år.
 • Værdibaseret ledelse
 • Opstart af øre-næse-halsafsnitsfunktion på sygehus, oplæring af operations- og sengepersonale.
 • Opererende overlæge 15 år, sammen med kollega
 • Resilienskursus, LUF, 2016
 • Uddannelse, Institute of Expressive Art, Communication and Spirituality, København 2017
 • Protreptikkursus, 2019
 • 2022 Gennemgået compassion forløb med supervision, for sundhedsprofessionelle

Der er en løsning til dig

Jeg ved det, for jeg har været nøjagtig samme sted, som du er nu.
Jeg troede i mange år:

 • at jeg både kunne undervise, holde foredrag, åbne privatpraktiserende speciallægeklinikker inden for øre-næse-halssygdomme, oplære medarbejdere, stå for ombygninger, lede 12 medarbejdere og være administrativ blæksprutte. Samtidig.
 • at jeg ikke kunne blive ramt af depression eller stress, for jeg er jo læge!!!

Men en dag sagde min krop stop.

Jeg havde haft så travlt, at jeg ikke lyttede til den. Jeg glemte mig selv og alt det jeg har lært og godt ved – og som du godt ved.

Svimmelhed, svedeture, blodtrykket var for højt, hjertet spurtede afsted i galop, forhøjet stofskifte og en balanceevne, der blev væk.

Jeg havde stress. Det tog mig mange måneder at overvinde min stress.

Vejen tilbage til ro, arbejdsglæde og balance i mit liv fandt jeg selv. I dag har jeg heldigvis et godt liv, fordi jeg tog mit liv alvorligt.

For mig blev det et resiliensforløb og en ny uddannelse, der blev åbningen ind til et andet og bedre liv.

Jeg kom tilbage til der, hvor jeg havde været før. Med engagement og glæde.

Det kan du også komme.

Derfor har jeg valgt at bruge mine erfaringer til at hjælpe andre med den samme udfordring.

Hvis du har det, som jeg havde, er du altid velkommen til at skrive til mig. For uanset hvor meget vi ønsker at hjælpe andre mennesker, er vi nødt til også at tage vare på os selv.

”Når jeg tænker tilbage på det nu, forstår jeg ikke, hvor jeg fik kræfterne fra”

Grethe Harbo

Læge, coach og foredragsholder, Lægens Stol

Grethe Harbo har gennemført et protreptisk undervisningsforløb hos mig fra 2019 til
2020. Hun har i denne proces mere end indfriet mine forventninger til en kommende
protreptiker.

Dette skyldes både Grethes klare, analytiske talent og hendes dybe menneskeforståelse.

Grethes mangeårige praksis som læge spiller naturligvis en rolle her, men hendes naturgivne empati og menneskelige velvilje er ikke mindre afgørende.

Disse centrale, eksistentielle kapaciteter udgør en perfekt basis for den konstellation, som skaber den protreptiske indstilling: Ordentlighed, åbenhed, fornemmelse for værdier, medmenneskelighed og medfølelse. Grethe dømmer ikke, og hendes forståelse går dybt.

Grethe Harbo har bevist sine evner til at føre det andet menneske ind i en refleksionsproces, der bringer det i forbindelse med de dybere lag af forestillinger, følelser og værdier, som udgør kernen i dets karakter.
Hun tænker dialogisk innovativt, suggestivt og indfølende og formår at lade det andet menneske møde sig selv – ikke mindst gennem de billeder, som det tænker i.

Grethe Harbo har taget det etymologiske perspektiv i protreptikken til sig, og har allerede nu trådt de første trin til udviklingen af et beredskab til at sætte ordet foran begrebet og opbygge sit eget reservoir af betydninger.

Grethe er her på forhånd godt hjulpen af sin uddannelse i kunstterapi og sin erfaring med dialogisk hjælp generelt, men hendes kunnen spænder videre end den empatiske vejledning.

Hun kan også inspirere den enkelte til at tage sin egen identitet op til fornyet overvejelse ved gennem samtalen at tilskynde og lede klienten mod den konkrete længsel efter at afdække dybere lag i sin egen personlighed. Dette kan
Grethe, fordi det begrebs-analytiske tag ligger så godt for hende.

Hun har hurtigt tilegnet sig forståelsen for betydningen af ordenes liv i os, for deres kropslighed og kødelighed og nære forbindelse med begærets mange former, og for rigdommen og den magt til befrielse, der bor i deres historie.

Grethe Harbo har tillige den stærke etiske fundering, der giver hende evnen til hele
tiden at føle og følge sin egen indvirkning på klienten under samtalen. Hun formår at
give af sig selv og dermed skabe tryghed og symmetri.

Jeg kan uden forbehold anbefale enhver at søge mødet med den protreptiske praksis hos Grethe Harbo.

29. februar 2020

Ole Fogh Kirkeby, professor emeritus, Dr. Phil.

Jeg vil gerne fortælle, hvor taknemmelig jeg er for din  behandling, da du fjernede min søns mandler.

Da vi kom til forundersøgelse, var du imødekommende - virkede rolig og kompetent/sikker.

Vi havde øjenkontakt og jeg fik hurtigt tillid til dig.

Du stillede diagnosen og fortalte, at du selv ville operere min søn.

Det var så rart at have mødt dig og det hjalp mig da jeg forlod operationsstuen.

Jeg glemmer aldrig da du kom ud til mig lige efter operationen.

Hele din væremåde og omsorg for os begge.

Du havde samme ro/øjenkontakt, da du fortalte, at det var gået godt

og han var på opvågning.

Bedste hilsner fra er taknemmelig mor.

Edel Saaby Nielsen

Grethe Harbos blog

Skal vi helt ned med stress – før vi kan rejse os?

Skal vi helt ned med stress – før vi kan rejse os?

"Hvis jeg faldt om. BUM og lå der! Læge syg af stress. SÅ ville det nok være nemmere for mig at indse, at jeg har brug for hjælp. At jeg er nødt til at gøre noget. Helt andet - og lære at være læge på en anden måde" Det er de ord hun bruger.En presset og stresset...

Den vigtige relation mellem overlæger og yngre læger

Den vigtige relation mellem overlæger og yngre læger

Uddannelse og læring i et tillidsbaseret samarbejde . Vi har i sundhedssystemet et både velfungerende og en systematiseret uddannelse for yngre læger. En overlæge (den UAO) er ansvarlig for at sikre et godt uddannelsesmiljø og muligheder for højt læringsudbytte. Det...

Kultur og ledelse -gør en forskel for yngre læger

Kultur og ledelse -gør en forskel for yngre læger

To meget forskellige afdelinger - som introlæger oplever det. En læges oplevelse af magtforhold og kritik. Et par cases fra to forskellige afdelinger viser, hvor forskelligt problemer med at blive respekteret fagligt og menneskeligt, for den man er - takles af to...