HVORDAN SKABER VI

Mere nærvær, balance og arbejdsglæde i en presset hverdag?

Og får mærkbare resultater :

Styrker

det kollegiale sammenhold

Motiverer

og tiltrækker visionære medarbejdere

Forebygger

empatiudtrætning og udbrændthed

Giver

 bedste behandling og får  tilfredse patienter

Lægens Stol tilbyder forskellige foredrag om, hvordan du og I sammen undgår stress og at brænde ud.

I foredragene giver jeg inspiration, til at se på de muligheder og metoder der er, til at øge nærværet, den mentale trivsel og arbejdsglæden.

Det smitter af på patienter og behandlingsresultater – og det tiltrækker dedikerede og visionære medarbejdere, der vil være førende i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

En investering i jeres egen fremtid og i et bedre sundhedsvæsenet.

Den faglige og ambitiøse drivkraft ligger dybt i vores DNA, at vi tager ansvar for patientens liv og helbred – og at de kommer først. Vi sætter os selv til sidst. Men opmærksomhed på vores egen trivsel vil løfte patientbehandlingen og gladere læger giver bedre behandling.

Små ændringer kan øge energien og overskuddet i en presset hverdag.

Jeg kender hospitals- og speciallægepraksis indefra-  og har selv oplevet at komme fra stress og pres til overskud og arbejdsglæde i mit lægeliv.

 

Model: Menneske, læge/sygeplejerske og leder.

-Om vores rolle og forskellige relationer, som I kan lade jer inspirere af, når I skal vurdere, hvilke aspekter der er de mest interessante for jer – i et foredrag.

Jeg/Selvet som menneske, læge/sygeplejerske m.fl og leder
Hvad kan og ønsker vi hver især at bidrage med. Hvordan kan vi styrke det indre og ydre lederskab, ved at tage ansvar og omsorg for os selv og ved at være bevidste om egne ønsker og værdier.

Jeg/Du
Jegets relation menneske til menneske: læge-patient, læge-læge, læge-leder mv. Hvordan kommunikerer du til den anden, hvordan modtager du dens andens kommunikation? Hvordan kommunikerer du med dig selv? Hvad er lægekunst i forhold til lægevidenskab?

Jeg/Jer
Din relation til andre grupper- som læge i forhold til sygeplejerskegruppen, som praktiserende læge i forhold til sygehussektor mv.

Jeg/Vi
Om den interkollegiale kultur, om vores uddannelse, om de fælles “spilleregler”, sprog, normer og værdier. Konkurrerer vi – eller ledes vi med opmærksommhed på samarbejde og samskabelse/teamwork?

Jeg/Det
Om jegets relation til strukturer/rammer og institutioner. Universiteter og uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen, jura, lægeløfte, Styrelsen for patientsikkerhed. Fejl, klager.

Omkring det hele

Værdier.

Det “større” det universelle, det religiøse, det spirituelle, det etiske.

Foredrag 1: Tiltræk fremtidens læger og pas godt på hinanden

Vi ved hvad der virker – hvordan omsætter vi den viden til hverdag på vores arbejdsplads?

I dette foredrag tager læge Grethe Harbo fat på nogle af de udfordringer – på godt og ondt -som læger oplever i deres arbejdsliv. Hvordan kan vi forbedre forholdene, så vi skaber afdelinger og klinikker der tiltrækker de ambitiøse og dedikerede medarbejdere

I foredraget giver Grethe Harbo en  indføring i:

resiliens

mindfulness og

compassion træning

Deltagerne får eksempler på en række konkrete redskaber, der er med til at øge fokus, give overblik, nærvær og tilstedeværelse – forhold, der øger trivsel og arbejdsglæde for den enkelte og for organisationen.

En klogere, sundere og mere bæredygtig strategi – der tiltrækker yngre kollegaer  og giver større trivsel – vil have stor afsmittende effekt.

Hvis både ledelse og ansatte er motiverede og åbne for nye metoder, vil samarbejdet bedres og det vil være med til at ændre kulturen.

 

Foredrag 2:

Fra studieliv til det første lægejob

Det optimale fundament – forebyg frygt for klager, fejl og stress

Overgangen fra studie til færdig læge og sygeplejerske med ansvar, kan give mange bekymringer

Hvordan kan vi klædes bedre på til det skifte, og få glæde af det som yngre læger og sygeplejersker.?

Bekymringer og frygt for fejl, utilstrækkelighed og klager kan fylde og være med til at forhindre tryghed og arbejdsglæde.

Det gør en stor forskel – hvis vi i tide bliver klar over hvad vi hver især kan gøre, og hvordan vi sammen kan påvirke kulturen, så den bliver tryg og rummelig.

Foredraget kommer ind på, hvilken viden og evidens der er for at mindske negative tanker og handlinger og øge de positive – så arbejdslivets mange glæder og mulighedr kan udfoldes.

  • Mindfulness
   Et effektiv metode til at fokusere, være opmærksomme og nærværende tilstede i eget liv og i vores relationer.
  • Compassion
   At være med og rumme det svære – at føle med. Træning i compassion er antidot til empati-udtrætning. . Det er en klog og hensigtsmæssig langsigtet strategi, når vi igennem et arbejdsliv et tæt på andres lidelse og også selv mærkes af det.
  • Arbejdsglæde
   Hvad skal der være til stede, før vi kan være nærværende tilstede, og opleve glæde og taknemlighed – og undgå at bekymringer og frygt tagere over?
  • Resiliens 
  • Om hvordan vi kan lære at tackle den konkrete modstand vi møder med kendskab til de forskellige elementer i resiliens-træningen. Vi kan udvikle os og vokse, når vi bliver bevidste om,  vores tanke- og handlemønstre og alternative muligheder. 

Foredrag 3: Når kitler kommunikerer

Er vi autentiske og bevidste om vores rolle og værdier, når vi kommunikerer internt og udadtil?

I dette foredrag sætter Grethe Harbo de sundhedsprofessionelle i centrum.

På medicinstudiet og under speciallægeuddannelsen, får vi en stærk faglighed og stor teoretisk viden – og  lidt om kommunikation.

Hvor bevidste er vi om vores egen kommunikation i bred betydning? Måske først, når vi oplever problemer.

Den måde vi kommunikerer på internt påvirker den eksterne kommunikation og patientbehandlingen.

Hvordan kan vi skabe større åbenhed imellem afdelinger og sektorer, og få en stærkere fælles forståelse for, hvordan vi bedst bidrager kollektivt til et bedre sundhedsvæsen. For de ansatte og for patienterne.

  • Hvor godt kender vi os selv?
  • Hvilke værdier er i spil i mødet med den anden- patient, pårørende, kollega mv. Vores livserfaringer og “bagage”.
  • Hvilken betydning har empati og compassion i mødet med andre – og hvordan påvirker det os selv.
  • En professionel, faglig og menneskelig kommunikation er med til at forebygge fejl, klager og unødvendige undersøgelser og henvisninger.
  • Mødet og kommunikationen menneske til menneske er en forudsætning for at der gives den optimale behandling – hvor patienter ikke er en “gruppe” eller et nummer i rækken.

Foredrag 4: Brænd igennem og ikke ud

Bevar empati og compassion – den bedste investering i fremtiden

Om hvordan vi skaber et arbejdsliv, hvor det er muligt at være nærværende til stede i alle relationer.

Hvor vi uddanner os og udvikler os både fagligt og personligt -som vi ønsker.
Uden at miste balance og arbejdglæde og blive empati-udtrættede eller udbrændte.

Compassion i ledelse, blandt medarbejdere og i forhold til patienter er bedste anti-dot til udbrændthed.
Giver mere tilfredse patienter og bedre behandlingsresultater.

Foredraget er en blanding af teori, hvad der er evidens for og praktiske øvelser.

 Grethe er en eminent god taler, inddrager mange relevante cases og udsagn og dette med en fremragende humor som holder publikum aktiveret.

Til Grethes foredrag gjorde hun brug af sine gode tegneegenskaber, hvilket fungerede rigtig godt til at fastholde nærværet og øge indlevelsesevnen.

Det var super godt og interessant med de indlagte øvelser. Jeg kom fra hovedet ned i kroppen, og kom til at tænke nogle andre tanker end jeg plejer.

Som medicinstuderende i slutningen af studiet er temaet højaktuelt og har gjort mig endnu mere bevidst om at øge fokus på at mærke og passe på mig selv i mit fremtidige lægeliv.

Grethe var imponerende dygtig til hele tiden at henvise til evidens og litteratur samt spændende bøger på dette felt – det øger troværdigheden, giver tyngde og giver lyst til at fordybe sig mere i den verden.

Mette Rod Christensen
Medicinstuderende, Formand for SAMS, Århus Universitet. 2021

En stor anbefaling herfra.

Vi holdt i januar 2023 et todages klyngemøde om trivsel og arbejdsglæde i almen praksis. Grethe Harbo mødte ind som frisk oplægsholder på andendagen. Vi var på bølgelængde, og Grethe var velforberedt, vidende og inspirerende. 

Peter Bystrup, praktiserende læge, Støvring, 2023

 Grethe er en nærværende og kompetent underviser/oplægsholder. som man kan lære en masse af.

Hun er et “energibundt” og har en  fantastisk måde at formidle stoffet på.  Hun var meget velforberedt til oplæggene på Dragsholm Slot, hvor jeg deltog i et 2½ dags kursus.

Praktiserede læge, 2022.

Grethe har helt tydeligt en stor erfaring som læge, både indenfor hospitals og praksisverden.  Hun er en god formidler og har meget på hjerteHun formåede at skabe et trygt rum, hvor sårbare emner, kan berøres på en ordentlig måde.  

Kvindelig praktiserende speciallæge. 2022.

Book dit næste foredrag her:

Få et foredrag, en workshop eller en temadag med  Grethe Harbo i jeres praksis, afdeling, hospital eller i virksomheden.

Send en forespørgsel ved at udfylde kontaktformularen og giv gerne besked om, hvor mange I er, hvor, hvilket arrangement I skal afholde og evt. hvilket foredrag I er interesserede i.

Henvendelse på foredrag (#11)

Her kan du tilføje lidt informationer om dit arrangement


Du kan altid skrive til gh@laegensstol.dk, hvis du har spørgsmål til kurset, eller ønsker at sende en besked.

Erfaring og inspiration

Grethe Harbo har mange års erfaring som underviser og foredragsholder som læge, og siden 2019  som lægefaglig coach, og får gode reaktioner fra sine tilhørere.

Med humor og selvironi fortæller Grethe Harbo om sine oplevelser og udfordringer som overlæge og praktiserende speciallæger med ledelse og personaleansvar.

Grethe Harbo inspireres af de læger, hun møder i sit virke Lægens Stol, og er opdateret på de udfordringer der er på hospitaler og i speciallægepraksis.

Hun bruger viden og erfaringer fra resilienstræning, mindfulness, compassion træning og den protreptiske samtale.

På workshops kan tilbydes særlige temaer med fremtids-trends, øvelser eller æstetisk kreativt arbejde. 

Hvem er jeg?

Grethe Harbo, lægefaglig coach.

Jeg kender til lægelivets glæder og udfordringer, og har lært at navigere i det, så jeg genfandt balance og arbejdsglæde.

For mig – og sikkert også for dig – skete der det, at jeg stirrede mig blind på at tage mig af patienters og mange andres behov først.  Og glemte mig selv.

Men det fik jeg ændret – Og fandt en (længere)  vej tilbage til arbejdsglæde og balance. Den rejse har jeg fortsat – og det fortæller jeg gerne om.

For det virker- kan jeg se og mærke, når jeg arbejder med kollegaer, der finder nye veje ud af en fastlåst, presset og stressset hverdag.

De erfaringer og den viden bruger jeg også på kurser for læger og på temadage på afdelinger, klinikker og i klyngesamarbejde.

At støtte, vejlede og genopbygge, så vi finder ind til mere nærvær, balance og arbejdsglæde virker både i de enkeltes arbejdsliv, som på afdelinger, hospitaler og klinikker. Og det er ikke så lidt!

Jeg glæder mig til at høre fra dig/jer – og til at tilbyde foredrag/workshop, hvis I har lyst til at tage vare på jeres arbejdsliv og hele liv – ambitiøst og omsorgsfuldt. Fordi I ønsker at gøre det bedste – for jer selv og patienterne.

Håber I vil standse op i tide, og investere i jeres alles bedste fremtid.

De bedste kollegiale-hilsner
Grethe Harbo

Tommy Ahlers Fiasko podcast
Grethe Harbo i Fiasko

Lær mig bedre at kende i dette særafsnit af Tommy Ahlers podcast ‘Fiasko’ med Grethe Harbo

Tommy Ahlers har besøg af speciallæge og coach Grethe Harbo til en samtale om at begå fejl i sin lægegerning, og om hvordan hun mener, at frygten for at fejle især påvirker de yngre læger og skal komme til livs gennem anerkendelse og åbenhed.

Tommy Ahlers Fiasko podcast
Grethe Harbo i Fiasko

Lær mig bedre at kende i dette særafsnit af Tommy Ahlers podcast ‘Fiasko’ med Grethe Harbo

Tommy Ahlers har besøg af speciallæge og coach Grethe Harbo til en samtale om at begå fejl i sin lægegerning, og om hvordan hun mener, at frygten for at fejle især påvirker de yngre læger og skal komme til livs gennem anerkendelse og åbenhed.

Foredrag med Grethe Harbo i murstenshus