Protreptisk samtale mellem læger

Er der noget i dit liv, du gerne vil flytte?

En protreptisk samtale er en coachende dialog, en teknik til – via spørgsmål – at finde frem til det, der er værdifuldt. For DIG!

Vi taler os ind på dine værdier. Protreptik betyder at vende sig imod det væsentlige.
Fyrtårnene i dit liv, om du vil.

Dine værdier er den bedste ledetråd, hvis du vil flytte et problem – lave om på noget i dit arbejdsliv eller privatliv.

Protreptisk samtale mellem læger

Er der noget i dit liv, du gerne vil flytte?

Protreptisk samtale mellem læger

En protreptisk samtale er en coachende dialog, med en teknik til – via spørgsmål – at finde frem til det, der er værdifuldt. For DIG!

Vi taler os ind på dine værdier.
Fyrtårnene i dit liv, om du vil.

Dine værdier er den bedste ledetråd, hvis du vil flytte et problem – lave om på noget i dit arbejdsliv eller privatliv.

Vil du flytte noget i dit liv som læge

I denne tid forærer jeg 2-3 gange om ugen en gratis samtale til læger, der vil finde vejen til at lave om på noget i deres lægeliv. Samtalen er blandt andet baseret på de protreptiske principper.

Sessionerne foræres væk efter “først-til-mølle”. Du kan bestille herunder.

Samtalen er uforpligtende.
Den kan foregå anonymt.
Under samtalen får du et klart billede af, om du har lyst til flere udviklende samtaler med mig.

Sparringen foregår pr. telefon eller online konferencesystem (alt efter dit ønske).

Sådan får du en gratis protreptisk samtale

2-3 gange om ugen afsætter jeg tid til gratis samtaler med læger – efter først-til-mølle-princippet.

Samtalen foregår via online mødesystem eller telefon.

 

Jeg vil naturligvis gerne kende navnet på personen, jeg taler med – men ønsker du at være anonym, er det OK.

Jeg behøver blot kunne kontakte dig via en email-adresse.

 

1 + 6 =

Kan en protreptisk samtale flytte noget for dig?

Du er velkommen til at prøve.

Jeg er uddannet i den protreptiske samtaleteknik hos Ole Fogh Kirkeby, professor emeritus, Dr. Phil.

Skriv eller ring til mig og fortæl lidt mere om, hvad DU kunne tænke dig samtale om.

Eller stil de spørgsmål, du måtte have brug for.

Mail til mig, så kan jeg svare dig der eller vi kan aftale en telefonsamtale.

Du kan naturligvis også kontakte mig ved at sende mail eller ringe.

+45 40 51 38 43

Min uddannelse i protreptisk samtale

Grethe Harbo har gennemført et protreptisk undervisningsforløb hos mig fra 2019 til
2020. Hun har i denne proces mere end indfriet mine forventninger til en kommende
protreptiker.

Dette skyldes både Grethes klare, analytiske talent og hendes dybe menneskeforståelse.

Grethes mangeårige praksis som læge spiller naturligvis en rolle her, men hendes naturgivne empati og menneskelige velvilje er ikke mindre afgørende.

Disse centrale, eksistentielle kapaciteter udgør en perfekt basis for den konstellation, som skaber den protreptiske indstilling: Ordentlighed, åbenhed, fornemmelse for værdier, medmenneskelighed og medfølelse. Grethe dømmer ikke, og hendes forståelse går dybt.

Grethe Harbo har bevist sine evner til at føre det andet menneske ind i en refleksionsproces, der bringer det i forbindelse med de dybere lag af forestillinger, følelser og værdier, som udgør kernen i dets karakter.
Hun tænker dialogisk innovativt, suggestivt og indfølende og formår at lade det andet menneske møde sig selv – ikke mindst gennem de billeder, som det tænker i.

Grethe Harbo har taget det etymologiske perspektiv i protreptikken til sig, og har allerede nu trådt de første trin til udviklingen af et beredskab til at sætte ordet foran begrebet og opbygge sit eget reservoir af betydninger.

Grethe er her på forhånd godt hjulpen af sin uddannelse i kunstterapi og sin erfaring med dialogisk hjælp generelt, men hendes kunnen spænder videre end den empatiske vejledning.

Hun kan også inspirere den enkelte til at tage sin egen identitet op til fornyet overvejelse ved gennem samtalen at tilskynde og lede klienten mod den konkrete længsel efter at afdække dybere lag i sin egen personlighed. Dette kan
Grethe, fordi det begrebs-analytiske tag ligger så godt for hende.

Hun har hurtigt tilegnet sig forståelsen for betydningen af ordenes liv i os, for deres kropslighed og kødelighed og nære forbindelse med begærets mange former, og for rigdommen og den magt til befrielse, der bor i deres historie.

Grethe Harbo har tillige den stærke etiske fundering, der giver hende evnen til hele
tiden at føle og følge sin egen indvirkning på klienten under samtalen. Hun formår at
give af sig selv og dermed skabe tryghed og symmetri.

Jeg kan uden forbehold anbefale enhver at søge mødet med den protreptiske praksis hos Grethe Harbo.

29. februar 2020

Ole Fogh Kirkeby

professor emeritus, Dr. Phil