Til at bekæmpe stress bruges disse 4 metoder:

Mindfulness

Det kan påvises at terapi baseret på mindfulness, herunder meditation og yoga, reducerer symptomer på stress, angst, depression og giver en bedre livskvalitet.

Forskning tyder på, at mindfulness har en god virkning på selvmedfølelse, opmærksomhed samt regulering af dysfunktionelle følelses- og tankemønstre.

I England indgår mindfulnessbaseret terapi i de nationale retningslinjer til forebyggelse af depression.

Mindfulness er opmærksomhed. At stoppe op og besinde sig, og mærke, hvad der er lige nu og her.

Brugen af mindfulness giver dig energi og hjælper med at være fuldt tilstede i situationer med patienter, pårørende og i dit privatliv.

På de personlige coachingforløb hos Lægens Stol, lærer du mindfulness.

Compassion

Compassion et et stærkt ord – med stor virkning

Antidot til udbrænding

Der findes ikke nogen god dansk oversættelse af ordet- derfor det engelske ord.

Der er stor virkning for de der arbejde i social- og sundhedssektoren, der viser og handler med compassion.

Både for deres patienter og for dem selv. Det er der masser af evidente data på.

Undersøgelser viser, at sundhedspersonale der praktiserer compassion i deres behandling og liv, gør en stor forskel for patienterne, så de får bedre effekt af behandling, mindre smerter, færre komplikationer og bedre overlevelse!

På de personlige coachingforløb hos Lægens Stol, lærer du compassion.

Resilienstræning

Resilienstræning handler om at øve evnen til at udfolde sig positivt trods vanskelige betingelser. Hvordan man overlever med sin menneskelighed og sin værdighed i behold, på trods af stor fysisk og psykisk lidelse.

Det er muligt at træne sig op i resiliens, som er en effektiv medspiller i en hverdag, hvor udviklingen går stærkt, og hvor det det kan være svært at finde sin egen balance.

En egenskab som læger og sygeplejersker har stor gavn af at i deres arbejde.

Resilienstræning er en metode til at håndtere belastning og pres. Resiliens ændrer afmagt og stress til modstandskraft og balance.

På de personlige coachingforløb hos Lægens Stol, lærer du at anvende resiliens.

Kreativitet

Kreative og kunstneriske processer giver en helt anden adgang til vores dybe opmærksomhed, end de processer vi normalt arbejder med som læge eller sygeplejerske.

Ved at aktivere højre hjernehalvdel åbner vi op for en helt ny legeplads af ukendte tankemønstre og samtidig aflaster vi venstre hjernehalvdel, der konstant er på overarbejde i dit job.

Arbejdet med kunstneriske processer løsner op for de bånd, som er blevet for snævre, og som måske er en del af grunden til at du er faret vild i din søgen efter et givende og meningsfyldt arbejdsliv.

Din kunstneriske udfoldelse kan måske bestå af:

  • at skrive poesi
  • at tegne og male
  • at forme i ler
  • at bevæge dig til musik

På de personlige coachingforløb hos Lægens Stol, møder du din egen kreativitet.

Du, din arbejdsplads eller forening kan booke et foredrag om “kreativitet i omsorgskassen” mfl.

Foto: Jorgen Diswal, FOF kursus Århus, september 2020