Resilienstræning mod stress

 Resilienstræning handler om at øve evnen til at udfolde sig positivt trods vanskelige betingelser. Hvordan man overlever med sin menneskelighed og sin værdighed i behold, på trods af stor fysisk og psykisk lidelse.

Det er muligt at træne sig op i resiliens, som er en effektiv medspiller i en hverdag, hvor udviklingen går stærkt, og hvor det det kan være svært at finde sin egen balance.

En egenskab som læger og sygeplejersker har stor gavn af at i deres arbejde.

Resilienstræning er en metode til at håndtere belastning og pres. Resiliens ændrer afmagt og stress til modstandskraft og balance.

På de personlige coachingforløb hos Lægens Stol, lærer du at anvende resiliens.

 

1:1 VIP coachingforløb hos Lægens Stol

Du vil opleve varige og positive ændringer med disse metoder: