Hvad er resiliens og resilienstræning

af | 3. januar 2020

Fra afmagt og stress til (modstands)kraft og dynamisk balance.

Sådan foregår den personlige resilienstræning:

Du indbydes til at betragte dit liv fra et udforskende perspektiv.
Uden for mange faste forestillinger og med en vis afstand til sammenhænge.
Ofte vil vi stille os selv bla. disse spørgsmål

  • I hvor høj grad former jeg mit liv og indvirker aktivt på de faktorer, jeg kan ændre på?
  • I hvilke situationer lader jeg mig påvirke af ydre faktorer ”fremmedbestemme?
  • Har jeg allerede inderliggjort ydre påvirkning, så jeg ”tvinger” mig selv til ting, som ikke er gode for mig?

Første skridt er at etablere ro og koncentration. At kunne adskille ro og aktivitet.
Dernæst er det at få ro OGSÅ i det aktive liv, at kunne mærke denne forankring, og til enhver tid at kunne kontakte stilhed og ro.

MINDFULNESS er en praktisk vej til at udvikle evnen til at se klart, forstå os selv og andre bedre, så vi får et rigere og mere fyldigt liv.

Indføringen og undervisningen i mindfulness er uden religiøse overtoner, den handler om din måde at tænke, føle og handle på. Det er en meget brugbar metode til at reducere stress og spændinger.

I dens rene og klassiske form, handler det om at finde ind til det vigtige i hvert øjeblik. Når du oplever at det virker, vil du opleve at du er i en mere direkte kontakt med verden som den er, ikke som begreber om verden.

  • Din stress vil reduceres og dit forhold til dine følelser og tanker vil ændre sig.
  • Du vil kunne komme til en tilstand, hvor bekymringer og frygt ikke styrer dig.
  • Mindfulness tillader os at erfare lysten til at røre ved livet dybt og autentisk.
  • Tillid (betyder at læne sig op af ) vil være nødvendig, også tillid til egen kraft, baseret på valg og vilje. Det er et valg vi gør, for at åbne os selv for usete og ukendte muligheder.

Ro og stilhed i det moderne liv

Tidligere var livet delt i faser af aktivitet og hvile, mellem arbejde og fri perioder (søndag helt fri, forretninger lukket, Juledag, påskedage osv.)

I dag arbejder vi i gennemsnit meget mindre, og er samtidig meget mere optagede at gøremål og projekter i vores fritid.

Egentlig hvile, ikke bare fred og ro, men hvile indeni, egentlig pause i betydningen ingen aktivitet sker sjældent.