Fra bekymringer til arbejdsglæde i dit lægeliv.

af | 26. februar 2022

Lægeliv fyldt med tanker og bekymringer.

I en travl hverdag med mange funktioner – der udover den primære kerneopgave omfatter administrative, uddannelsesmæssige eller personalemæssige forpligtigelser, er der meget der fylder og  kan tære på energien. Det påvirker både tanker og følelser.

Det gode budskab er, at det er muligt at komme fra bekymringer og stress til ro,nærvær og arbejdsglæde.

Selv om det langsomt er blevet sådan, at du er et sted i dit arbejdsliv, hvor dagene er fyldt op med bekymringer og tanker om, hvordan du skal klare dit lægeliv i morgen – og på længere sigt.  Eller  en bestemt hændelse – en utilsigtet, eller en klage mv. har gjort, at du er fyldt med angst for, hvad fremtiden vil bringe.

Er du ikke den læge, du ønsker ?

Genkender du den læge, og den rollemodel, som du ønsker og længes efter at være – og som du har ambitioner og evner til.

Eller er det en anden læge du ser i spejlet om morgenen? Har du glemt hvad det er du drømmer om?

Fylder tankerne så meget, så det er svært at finde ro og balance og være nærværende tilstede i forhold til  patienter og kollegaer.

Når du kommer hjem, og er opfyldt af dagens opgaver, mærker du måske i kroppen, at du ikke orker- blot at VÆRE tilstede, og hører fra din datter. Mor, du lytter slet ikke!

Så bebrejder du dig selv, og dem og det, der giver dig modstand på vejen. “Tankekværnen” kører, og det kan den fortsætte med, hvis du ikke gør noget ved din situation.

Har du glemt dig selv, og den retning du ønsker i dit lægeliv, har hjernen formentlig overtaget styringen på “automatpilot”.  Så er det vigtigt at træde et skridt tilbage og finde de handlemuligheder, som der er.

Så er det på tide at standse op!

Det er aldrig for sent at stoppe op og holde inde. Det er en god, sund og langtidsholdbar strategi, når du selv ønsker at sætte kursen i dit liv.

Der er meget vi ser og mærker, når vi sætter hastigheden ned. FØRST, når vi sætter hastigheden ned.

Vi finder ro, tilstedeværelse og nærvær. Mærker og sanser kroppen.

Vi kan betragte vores liv fra et andet perspektiv, og med en vis afstand til begivenheder.

Ved kan iagttage vores tanker og følelser – bekymringer f.ex , giver det os mulighed for at ændre dem.

Det åbner for, at vi kan komme i berøring med glæden og lykken, men også i berøring med de vanskelige følelser som vrede, sorg, frygt og glæde.

Hvad  trænger sig på, hvad viser sig vigtigt for os?

Vi kommer nærmere, hvad det er vi drømmer om i vores eget liv og i vores relationer på arbejde og privat.

Nærvær og arbejdsglæde.

Når hjernen ikke overloades og  kroppen mærker ro, kommer vi i kontakt med det beroligende følelsesregulerende system i hjernen.

Det giver mulighed for kontakt til dybe og nuancerede tanker, kreativitet, åbenhed og glæde.

Det er en tilstand, som vi kan vende tilbage til – når vi lærer teknikken med at finde ro i kroppen.

Den opmærksomhedspraksis kan læres, og tager ikke lang tid.

Naturen

En af flere metoder er at bruge naturen til at komme fra “hoved til krop”.

Dvs. fra tanker og følelser, der har forbindelser til både fortid, nutid og fremtid – og til din krop og det er der lige nu og her – tilstedeværelsen.

Fra at tænke og analysere alting rationelt, til også at sanse, mærke og være tilstede.

I naturen kan du sanse, hvad der sker omkring dig  nu. Hvad ser du, hvad dufter, hører og mærker du på huden?

At holde inde, og mærke roen, vil gøre at du kommer til at kende dig selv bedre, og bliver bedre til at koncentrere dig.

Du vil kunne styre dit liv på en anden måde – selv om det ikke er målet, men en “sidegevinst”.

I Nationalpark Thy

På kurser og i individuelle forløb er vi midt i storslået vild natur. Der er højt til himlen og store vidder. En horisont, så langt øjet rækker.

Stilheden her er “rørende”,  som læger og ledere bemærker, når de kommer hertil.

Det ideelle sted at finde ro og nærvær – og lære om de enkle metoder der er, om som virker, hvis de praktiseres – bare kort tid hver dag.

Også i travle lægeliv, med mange bolde i luften.

Hvor det ikke kan undgås at der er bekymringer, men de må ikke fylde, så det skygger for arbejdsglæden.