8 ugers online kursus

Compassion som vej til et bæredygtigt arbejdsliv

 Vis omsorg for dig selv, din patient og dine nærmeste med compassion

Online kursusforløb-nye hold

onsdag den 25. oktober 2023

kl. 16.30-18.30 og kl. 19.30-21.30

og de følgende 7 onsdage.

Et kursus er igang (januar-marts 2024)  i Ålborg for en mindre gruppe af læger, psykologer og en advokat.

 

Skriv dig gerne op nu!

Hvis I er en gruppe som ønsker fysiske forløb – enten i en weekend eller over 8 uger kontakt mig- så kan det tilrettes jeres behov og ønsker.

Også compassion-træningsforløb for andre sundhedsprofessionelle og mennesker, der arbejder med mennesker.

 

   

   

   Evnen til at være empatisk og omsorgsfuld er udfordret i en hektisk hverdag, men det er en evne som vi kan styrke og træne.

  På kurset træner vi evnen til at møde de svære daglige situationer med compassion og med venlig omsorg for os selv, vores kære og andre mennesker. Kurset er relevant for sundhedspersonale som fx sygeplejersker, læger, psykologer, ledere og pårørende.

  Når vi systematisk træner, viser forskning, at vi opnår mere psykisk trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft og social forbundethed. Det reducerer risikoen for empati-udtrætning og udbrændthed.

  På kurset får du: 

  •  Teoretisk viden om compassion og hvorfor det er så relevant for sundhedsprofessionelle
  • Øvelser, refleksioner og meditationer der hjælper dig med at bruge compassion i en hektisk hverdag
  • Redskaber til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde. Noget du bruge både på arbejdet såvel som privat.
  • Fokus på og forståelse for dine tanker, følelser og adfærd som bruges til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre

  Vis omsorg for dig selv og din patient med compassion

  Evnen til at være empatisk og omsorgsfuld er udfordret i en hektisk hverdag, men det er en evne som vi kan styrke og træne.

  På kurset træner vi evnen til at møde de svære daglige situationer med compassion og med venlig omsorg for os selv, vores kære og andre mennesker.

  Når vi systematisk træner compassion, så peger forskning på, at vi opnår mere psykisk trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft og social forbundethed.

  På kurset får du:

  • Teoretisk viden om compassion og hvorfor det er så relevant for sundhedsprofessionelle
  • Øvelser, refleksioner og meditationer der hjælper dig med at bruge compassion i en hektisk hverdag
  • Redskaber til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde.
  • Fokus på og forståelse for dine tanker, følelser og adfærd som bruges til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre

  Kursusforløbet starter tirsdag d. 07.03.2023 og fortsætter i samme tidsrum hver uge – i alt 8 uger.

  Tidspunkt : kl 17.00-19.00 med en kort pause midt i.

  Det næste starter til efteråret den 4.10 og de følgende 7 onsdage (ikke uge 42). Skriv dig gerne op nu.

  Mit udgangspunkt og min indstilling til mindfullness og compassion var forbeholdent.

  Men her er det karakteriseret ved en jysk jordbunden, solid, ærlig og videns baseret tilgang.

  Det giver en tryg og tillidsfuld ramme for de ugentlige møder, som derudover var båret af stor empati og hjertevarme.

  Kurser fra Lægens Stol/Grethe Harbo anbefales på det varmeste.

  Afdelingslæge, 57 år

  Om kurset

  Kurset strækker sig over 8 uger, hvor vi mødes online  på zoom 2 timer, eller fysisk.

  Her indledes med en øvelse. Dernæst et fælles oplæg med refleksioner i små grupper og senere i  plenum og meditationer.

  Intentionen er at skabe et åbent og rummeligt møde, hvor vi har fuld fortrolighed og behandler hinanden med aktiv opmærksomhed og respekt.

  Forskellige emner tages op hver uge, når vi mødes.

  De danner baggrund for ugens øvelser og meditationer. Det ideelle er at den enkelte bruger ca. 20-25 min. pr. dag på at øve og meditere.

  Program

  Uge 1: Compassion og mindfulness. Det du gør har en betydning

  Uge 2: Bevidsthed om kroppen

  Uge 3: Empatisk lidelse versus compassion

  Uge 4: At være min egen bedste ven

  Uge 5: Compassion for selv

  Uge 6: Fælles medmenneskelighed

  Uge 7: Aktiv compassion – relationer

  Uge 8: At leve med lethed i en svær verden

  8 ugers kursus i compassion

  Din investering for 8 ugers systematisk træning og kursus i compassion: 4.500 kr for læger og andre færdiguddannede.  

  Enkelte medicinstuderende  kan deltage for 1.500 kr.

  Betaling
  Mobilpay  40 51 38 43 og husk at skrive dit navn og gerne mail. Eller overfør til bankkonto Sparekassen Thy, 9114-0004155394.

  Henvendelse på 8 ugers compassion uddannelse (#9)

  Du kan altid skrive til gh@laegensstol.dk, hvis du har spørgsmål til kurset, eller ønsker at sende en besked.

  BOOK EN SAMTALE

  UDFYLD FORMULAREN, SÅ KONTAKTER JEG DIG

  Book en samtale - Compassionkursus

  Om 8 uger er du et helt andet sted:

  • Du er mere glad og mærker taknemlighed.
  • Du er mere opmærksom på dine tanker og følelser.
  • Du har fået metoder til at rumme og tackle det svære.
  • Du ser det sårbare i dig selv, og behandler det venligt og kærligt.
  • Du mærker de forskel du gør, når du møder andre med venlighed.
  • Du oplever mere ro og nærvær i dine relationer.

  Vidste du: Der er viden og evidens for at mindfulness og compassion praksis med øvelser hjælper sundhedsprofessionelle til færre negative tanker og flere positive tanker. 

  Jeg er Grethe Harbo, læge og lægefaglig coach

  For mig – og sikkert også for dig – skete der det, at jeg stirrede mig blind på at tage mig af patienters og mange andres behov først. Indtil jeg en dag selv blev syg af stress og endte som patient.

  Jeg har selv mærket forandringen at gå fra en presset hverdag til mere ro og rummelighed. Og jeg vil gerne lære dig at gøre det samme.

  At støtte, vejlede og genopbygge, så du kan finde ind til mere ro, balance, klarhed og styrke i dit lægeliv – og blive den læge, du gerne vil være.

  Jeg glæder mig til at høre fra dig – og til at hjælpe dig med at genfinde glæden ved at være læge.

  De bedste kollegiale-hilsner
  Grethe Harbo

  Din investering

  4.500 kr. for et kursus i compassion og for mere nærvær, mentalt velvære, indre ro og overskud i dit lægeliv. (specialpris for medicinstuderende). Du får konkrete forslag til brug fra første uge.